Gå videre til innhold
Ford har senket vannforbruket med 62% siden 2000.

Pressemelding -

Ford har senket vannforbruket med 62% siden 2000.

I verdens ressursregnskaper er vann viktigere enn olje. Man kjenner etterhvert flere aktuelle erstatninger for olje som drivstoff, men det er ingenting som kan erstatte vann.

Dette tok Ford konsekvensen av da de i 2000 laget en målsetting for sitt vannforbruk. Nå viser tall at de ligger godt foran sin nyeste globale målsetting, som var å redusere gjennomsnittlig vannforbruk pr. produsert kjøretøy med 30% mellom 2009 og 2015, det vil si gjennomsnittlig 4000 liter pr. kjøretøy.

Regnskapet viser at denne reduksjonen allerede har passert 25%. Bare mellom 2011 og 2012 sank Fords vannforbruk med 8,5%.

Siden 2000 har Ford senket sitt totale vannforbruk med 40 milliarder liter, fra 64 milliarder liter pr. år til 24 milliarder liter. Det tilsvarer 534 millioner 15-minutters dusjer.

Fords senkede vannforbruk betyr spesielt mye for de deler av verden som sliter med vannrelaterte problemer som tørke og kraftig overbefolkning.

- Fords reduserte vannforbruk er et resultat av nøye overvåkning og styring av så og si hver eneste dråpe vann som kommer inn i og forlater anlegg og eiendommer. Ford innser viktigheten av å ta vare på vann og å bruke det på en ansvarlig måte, sier Steve Kimber, administrerende direktør for Ford Motor Norge.

Ford lanserte sitt frivillige Globale Vannstyringsinitiativ i 2000, som blant annet består av vannkonservering og gjenbruk av regn- og prosessvann. Blant virkemidlene for å senke vannforbruket er:

·  Å redusere vannbruken ved Fords anlegg til et minimum

·  Å finne måter å bruke vannkilder av lavere kvalitet for å dempe belastningen på drikkevannkildene

·  Å prioritere investeringer i vannteknologi basert på lokal vannmangel og kostnadseffektivitet

Mer informasjon om Fords arbeid for å konservere vann kan leses i den årlige rapporten om bærekraftighet, som utgis hvert år i juni. Nyeste utgave finnes på http://corporate.ford.com/our-company/sustainability

Emner

Kategorier


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder basert i Dearborn, Michigan, USA, som produserer eller distribuerer biler på over seks kontinenter. Med ca. 166.000 ansatte og 70 fabrikker på verdensbasis inkluderer konsernet bilmerkene Ford og Lincoln. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. For mer informasjon vedrørende Fords produkter, vennligst besøk www.ford.no

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford-merkede kjøretøyer i 51 individuelle markeder og har ca. 66.000 ansatte. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomheter Ford Customer Service Division og 22 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Pressekontakt

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no