Gå videre til innhold
​Unik Ford-drakt viser unge mennesker virkningen av å kjøre under påvirkning av narkotiske stoffer

Pressemelding -

​Unik Ford-drakt viser unge mennesker virkningen av å kjøre under påvirkning av narkotiske stoffer

Ford har nå tatt initiativet til en russimuleringsdrakt som på en dramatisk måte viser unge mennesker faren ved å kjøre bil under påvirkning av narkotika og visse typer reseptbelagte medisiner.

Ford utviklet drakta sammen med vitenskapsmenn fra Meyer-Hentschel Institute i Tyskland for å simulere noen av virkningene av cannabis, kokain, heroin, og MDMA (kjent som Ecstasy) på kjøreferdighetene. Det vil i praksis si blant annet redusert reaksjonstid, fordreid syn, skjelvinger i hendene og dårlig koordinering.

Den nye simuleringsdrakta er en del av Fords arbeid for å vise unge mennesker hva det vil si i praksis å kjøre bil under påvirkning av narkotika og visse typer medisiner. Dette arbeidet har også frembrakt promillesimuleringsdrakta, som viser virkningen av å være påvirket av alkohol i forbindelse med bilkjøring. Blant dem som har prøvd promillesimuleringsdrakta er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og racerkjører Molly Petit, som begge mener dressen gir en klar og kraftig advarsel om at alkoholkonsum og bilkjøring ikke er forenlig. 

- Å kjøre bil etter å ha inntatt rusmidler kan få fatale følger for sjåføren, andre som måtte være med i bilen og andre veifarende, sier Jim Graham hos Ford Europa, som leder arbeidet med å skape oppmerksomhet rundt konsekvensene av å kjøre bil under påvirkning av rusmidler. - Vi har allerede meget interessante erfaringer gjennom vår promillesimuleringsdrakt om alkoholens virkning på en som kjører bil, og vi er overbeviste om at vår russimuleringsdrakt vil gi tilsvarende resultater, sier Graham.

I henhold til en europeisk studie har ruspåvirkede personer som setter seg bak rattet på en bil 30 ganger større sannsynlighet for å bli involvert i en ulykke enn en som ikke er påvirket.* Til tross for denne risikoen har 1 av 10 personer sagt at de har akseptert å bli kjørt av personer de trodde var ruset.**

På samme måte som promillesimuleringsdrakta som Ford presenterte i fjor viser russimuleringsdrakta virkningen av redusert bevegelighet, syn og koordinering ved hjelp av polstring og ankelvekter, briller og hodetelefoner. Teamet introduserte også nye funksjoner som simulerer virkningen av bestemte typer narkotiske stoffer.

- Vi vet noen narkotiske stoffer kan føre til skjelvinger i hendene, så vi har lagt inn en funksjon som skaper slik skjelving, sier Gundolf Meyer-Hentschel, leder for Meyer-Hentschel Institute. - En person som er påvirket av rusmidler ser ofte sterke lysglimt i ytterkanten av sitt synsfelt, en effekt vi skaper med våre briller, mens innbilte lyder skapes i hodetelefonen. I tillegg forvrenger brillene synsopplevelsene - en virkning av blant annet LSD-bruk.

Norsk offentlig statistikk viser med all tydelighet behovet for å tydeliggjøre faren ved å kjøre bil påvirket av narkotiske stoffer og visse medisiner. Mens kjøring i alkoholpåvirket tilstand har vist en jevn tilbakegang er antall sjåfører som kjører påvirket av narkotika og visse medisiner i vekst. Eksempelvis var forekomsten av andre rusmidler enn alkohol for trafikkdrepte i ulykker med bare ett kjøretøy involvert - fordoblet fra ca. 20% av de trafikkdrepte i 1989-90 til 40%  i 2001 til 2002.

Etter den såkalte veikantundersøkelsen i Norge fra 2005 og 2006, gjennomført av Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Transportøkonomisk Institutt og Utrykningspolitiet, ble det konkludert med at kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol er et betydelig trafikksikkerhetsproblem, og at forekomsten av førere påvirket av annen rus enn alkohol har vært økende de siste 10-20 årene.

I veikantundersøkelsen, der det ble innhentet spyttprøver fra nærmere 11.000 bilister, hadde 0,4% høyere alkoholmengde enn 0,2 promille og færre enn 0,1% en slik mengde alkohol i spyttet at det indikerte en alkoholpåvirkning på over 0,5 promille. Dette er lavere tall enn for 25 år siden.

Imidlertid viste spyttprøvene at 1% hadde et illegalt narkotisk stoff i kroppen og at hele 4,5% ifølge spyttprøvene hadde et medisinsk stoff i kroppen som vil kunne påvirke kjøreferdigheten og som derfor er merket med en rød varseltrekant på medisinpakken.

I sammenhengen må det nevnes at 12% av førerne som ble stoppet nektet å avgi spyttprøve.

Disse tallene viser klart at det er et behov for å rette mer oppmerksomheten mot kjøring med andre rusmidler enn alkohol og tydeliggjøre hvordan ens kjøreferdigheter svekkes når man er påvirket av narkotika eller visse typer medisiner. Det vil russimuleringsdrakta med all tydelighet vise.

Det europeiske overvåkningssenteret for rusmiddelbruk og rusmiddelavhengighet regner med at i Europa i fjor brukte 8,8 millioner personer i aldersgruppen 18 til 28 år cannabis og 2,3 millioner kokain ***. I Storbritannia ble det arrestert 400 personer pr. måned for å kjøre ruspåvirket og ulovlig narkotikabruk kan være en faktor i så mange som 200 drepte i trafikken årlig. I henhold til franske trafikksikkerhetsmyndigheter var narkotika en faktor i 23% av dødsulykkene i fjor, og antall sjåfører som ikke bestod narkotikatesten økte med 44% *****.

I fjor lanserte Ford også en kampanje som rettet søkelyset mot sosiale medieaktiviteter mens man kjører, som å ta "selfies".

---------

Vedlegger også videoen som ble laget for et år siden da Fords promillesimuleringdrakt ble testet (se også vedlagte pressemelding om det).

# # #

* http://www.druid-project.eu

** http://www.brake.org.uk/assets/docs/dl_reports/DLreport-FittoDrive-section6-drugs-2014.pdf

*** http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2015

**** http://www.iam.org.uk/media-and-research/media-centre/news-archive/20657-more-than-400-people-a-month-arrested-for-drug-driving-in-england-and-wales-iam-reveals

***** Bilan sécurité routière 2014

Emner

Kategorier


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder basert i Dearborn, Michigan, USA, som produserer eller distribuerer biler på over seks kontinenter. Med ca. 166.000 ansatte og 70 fabrikker på verdensbasis inkluderer konsernet bilmerkene Ford og Lincoln. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. For mer informasjon vedrørende Fords produkter, vennligst besøk www.ford.no

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford-merkede kjøretøyer i 51 individuelle markeder og har ca. 66.000 ansatte. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomheter Ford Customer Service Division og 22 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Kontakter

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no