Gå videre til innhold
8236 med «mobilbot»: Vil bekjempe unge føreres mobilbruk med gratis opplæring

Pressemelding -

8236 med «mobilbot»: Vil bekjempe unge føreres mobilbruk med gratis opplæring

Bare i løpet av årets seks første måneder i år fikk hele 8236 nordmenn et forenklet forelegg for mobilbruk i bilen. Spesielt de unge førerne sender SMS, surfer eller gjør andre ting samtidig som de kjører bil viser en undersøkelse.

Ifølge tall fra Statens Innkrevingssentral ble det delt ut 8236 forenklede forelegg i første halvdel av 2018. Det er omtrent det samme som ble delt ut i samme periode i fjor. Da ble 8397 personer stoppet for dette.

Det bekymrer Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund som nå blant annet har inngått et samarbeid med If og Ford Norge for å tilby unge sjåfører et gratis kjøreopplegg for å få bukt med problemet.

-Vi ser med bekymring på at flere og flere bruker mobiltelefon og sosiale medier mens de kjører bil. Det er helt tydelig at mange ikke er klar over hvilken fare de utsetter seg selv og andre for når de flytter oppmerksomheten bort fra veien og ned på telefonen, sier informasjonsansvarlig i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Jan Harry Svendsen.

I alt ble det gitt hele 18 801 forenklede forelegg i fjor. Det er en nedgang fra 2016 hvor hele 20 457 nordmenn ifølge tallene fra Statens Innkrevingssentral fikk et «mobilforelegg.»

- Gjennom vårt samarbeid med Ford og If gjennom trafikksikkerhetskurset Ford Driving Skills for Life håper vi å påvirke unge sjåførers holdninger til blant annet mobilbruk bak rattet. Dette understøtter vårt daglige trafikksikkerhetsarbeid, sier informasjonsansvarlig i ATL.

Ifølge en undersøkelse fra If er det langt flere unge som oppgir at de fikler med mobilen mens de sitter bak rattet. Mens 2 av 10 nordmenn oppgir at de gjør dette, er andelen i aldersgruppen 18-29 år hele 39%.

- Dette er skremmende høye tall, spesielt blant de unge, sier informasjonsdirektør i If. Å prate i håndholdt mobiltelefonen er forbundet med høy risiko for å bli involvert i en trafikkulykke. Sending av SMS og surfing på internett er enda verre, sier informasjonsdirektør i If, Jon Berge.

Ønsker holdningsendring med gratis kjørekurs

Sammen med Ford Motor Norge ønsker nå If og ATL å endre holdningene til unge sjåfører mellom 18 og 24 år som nettopp har fått førerkort. Gjennom det internasjonale og gratis opplæringsprogrammet Ford Driving Skills For Life får de unge blant annet selv erfare hvor farlig det er å bruke mobilen mens de kjører bil.

For andre år på rad gjennomføres kjørekurset på Rudskogen Motorsenter sammen med Fords proffe instruktører den 20. og 21. oktober. I fjor deltok mer enn 300 unge førere mellom 18 og 24 år. Målet er å lære de unge ferdigheter til å gjenkjenne farer, håndtere bilen, vurdere avstand og hastighet.

Les mer om Ford Driving Skills for Life her

- Får kjenne det på kroppen

- Det er dessverre altfor mange unge sjåfører som omkommer fordi de mangler erfaring bak rattet. Målet med Ford Driving Skills For Life er å lære deltagerne å bli bedre og sikrere sjåfører. De får blant annet kjenne på kroppen hvordan en nødbrems oppleves, hvor ille det kan gå når man blir distrahert under bilkjøring og ikke minst hvordan rus påvirker kroppen – og dermed bilkjøringen. Det tror vi i Ford er et viktig ledd i å bedre trafikksikkerheten for denne utsatte aldersgruppen. Mange av fjorårets kursdeltakere sa også til oss at de fikk mange aha-opplevelser i løpet av opplæringen, sier Berg.

Flere dødsulykker som følge av mobilbruk

Ifølge en gransking av norske dødsulykker mellom 2011 og 2015 som Transportøkonomiske Institutt (TØI) har foretatt, skyldes mellom 2 og 4% av dødsulykkene uoppmerksomhet i forbindelse med bruk av mobiltelefon.

- På kurset i fjor fikk mange av kursdeltakerne en aha-opplevelse når de ble bedt om å sende en tekstmelding samtidig som de kjørte bilen. Vi i Ford og våre samarbeidspartnere tror at slike opplevelser kan bidra til at de unge – men også andre sjåfører - forstår hvor distraherte de blir av mobilen og hvor farlig dette kan være, sier Ford Motor Norges administrerende direktør Per Gunnar Berg.

Emner


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder med ca. 202.000 ansatte verden over – og har hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA. Selskapet utvikler og produserer en rekke kjøretøy som inkluderer personbiler, nyttekjøretøy, lastebiler, og Lincoln luksusbiler. Ford Motor Company har en ledende rolle innen elektrifisering, selvkjørende biler og mobilitetsløsninger. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. For mer informasjon om Fords produkter, vennligst besøk www.ford.no

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50 markeder og har ca. 69.000 ansatte. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 24 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C. Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk ambassadør i Washington.

Kontakter

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no