Gå videre til innhold
Bruker geofencing og blockchain-teknologi til å løse utfordringer med lavutslippssoner

Pressemelding -

Bruker geofencing og blockchain-teknologi til å løse utfordringer med lavutslippssoner

Ved hjelp av geofencing og blockchain-teknologi skal Fords ladbare hybridbiler brukes i et forsøk for å redusere luftforurensningen i den tyske byen Køln.

Ni Transit Custom ladbar hybrid og en 8-seters Tourneo Custom ladbar hybrid skal brukes av de lokale myndighetene i den tyske storbyen. Bruken skal analysere den virkelige fordelen denne typen drivlinjer har for miljøet og bedriftskundene som eier og bruker kjøretøyene.

- Ford skal levere nye og mer miljøvennlige kjøretøy som skal hjelpe til med å takle utfordringene med forurensning i byene. Testingen bygger på erfaringer fra tilsvarende testprogrammer i London og Valencia, sier director, Commercial Vehicle Mobility i Ford Europa, Mark Harvey.

Blockchain (blokkjede) er en datasikkerhetsteknologi hvor all data lagres på flere datamaskiner i et nettverk, og hvor mengden data stadig vokser når nye tidsmerkede blokker med data blir lagt til. Geofencing er en virtuell grense definert av GPS-teknologi.

Stadig vanligere med lavutslippssoner i europeiske storbyer

Køln har som en rekke andre byer i Europa innført lavutslippssoner. Disse skal bidra til å forbedre luftkvaliteten ved å forhindre at de mest forurensende bilene skal kjøre der.Samtidig kan disse lavutslippssonene være vanskelig å definere og håndheve. Det er heller ikke enkelt å informere sjåførene om hvor og når det er restriksjoner på ferdsel. Det er her forsøket med Fords bruk av geofencing og blockchain-teknologi kan utgjøre en forskjell.

Hver av de 10 ladbare hybridene i det ett år lange forsøket i Køln er utstyrt med FordPass Connect-modem i bilen. De er også utstyrt med en liten enhet som gjør både geofencing og blockchain mulig.

Når et av kjøretøyene kommer inn i lavutslippssonen, går den ladbare hybriden automatisk over i elektrisk kjøremodus. Kjørelengden og tiden den tilbringer i lavutslippssonen i elektrisk modus blir lagret i en blockchain som er en svært sikker måte å oppbevare data på. Dataene blir bare delt med dem som har behov for det, som kjøretøyets eier og myndighetene i byen.


Kan tilpasses endrede lavutslippssoner

Den dynamiske geofencing-teknologien betyr også at kjøretøyene lett kan tilpasses endrede lavutslippssoner. Hvis det er behov for justeringer som følge av skiftende vær eller andre miljøpåvirkninger vil de ladbare hybridene automatisk bytte til lavutslippsmodus i disse sonene.

I et stort testprosjekt i London viste det seg at hele 75% av den tilbakelagte kjørelengden på 240 000 km skjedde helelektrisk.

Den helelektriske rekkevidden til både 8-seteren Tourneo Custom ladbar hybrid og varebilen Transit Custom ladbar hybrid er i henhold til den nye og strengere WLTP-standarden på opptil 43 km ved kombinert kjøring og 48 km ved bykjøring.

Sikker og troverdig lagring av utslippsdata avgjørende

- Blockchain-teknologien som vi tester her i Køln gir oss mulighet til sikker lagring av data om bilens bruk og kjøremønster som ikke lar seg manipulere i ettertid. Sikkerhet, troverdighet og åpenhet når det gjelder utslippsdata er helt avgjørende for alle som er engasjert i dette prosjektet, sier chairman of the management board, Ford-Werke GmbH, Gunnar Herrmann.

- Det er svært viktig for oss at bilene vi bruker er miljøvennlige. Det er gode grunner til at vi har disse restriksjonene. Vi må gå foran som gode eksempler og må selvsagt følge våre egne retningslinjer. Vårt mål er å finne de mest klimavennlige mobilitetsløsningene på alle områder, sier Borgermester i Køln, Henriette Reker.

I løpet av desember i år ankommer de første Transit Custom ladbar hybrid til Norge. Dette er den første ladbar hybriden i 1-tonns varebilsegmentet.

Emner


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA. Selskapet utvikler og produserer en rekke kjøretøy som inkluderer personbiler, SUVer, nyttekjøretøy, lastebiler, elektrifiserte kjøretøy og Lincoln luksusbiler.Konsernet leverer også finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. Ford Motor Company har som mål å ha en ledende rolle innen elektrifisering, selvkjørende biler og mobilitetsløsninger. Ford har 194 000 ansatte over hele verden. For mer informasjon om Ford, produktene og Ford Motor Credit Company, vennligst se www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50 markeder og har ca.50.000 ansatte ved sine heleide anlegg. De har rundt 64.000 ansatte når fellesforetak og ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 20 produksjonsenheter (hvorav 13 er heleide og 7 er ukonsoliderte joint venture fasiliteter.). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C. Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk ambassadør i Washington.

Kontakter

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Ford tester tilkoblet teknologi som automatisk reduserer bilens fart i spesielle områder

Ford tester tilkoblet teknologi som automatisk reduserer bilens fart i spesielle områder

Ford tester nå en tilkoblet kjøretøyteknologi som en dag kan gjøre skilt med fartsgrenser overflødig. Systemet lager ved hjelp av geofencing usynlige geografiske grenser, og kan bidra til å gjøre veiene tryggere for alle typer trafikanter, spesielt i områder rundt skoler, sykehus og andre steder hvor det er lavere fartsgrense.
Fords Geofencing fartsbegrenser-system kan også hjelpe deg med å unn

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no