Gå videre til innhold
LÆRER AV HVERANDRE: Allerede i dag nyter pasienter med kreft i Tyskland godt av hjelpen de har fått fra Fords prosesser. Ford på sin side lærer blant annet om bruk av "big data" av kreftinstitusjonen.
LÆRER AV HVERANDRE: Allerede i dag nyter pasienter med kreft i Tyskland godt av hjelpen de har fått fra Fords prosesser. Ford på sin side lærer blant annet om bruk av "big data" av kreftinstitusjonen.

Pressemelding -

Fords bilproduksjon gir mer effektiv kreftbehandlingsprosess

Etter å ha blitt behandlet for kreft i fem år, ble en Ford-direktør interessert i å forbedre pasientenes behandling. Ved hjelp av teknikker fra en av verdens mest effektive bilfabrikker er nå prosessen kraftig forbedret.

Når - det som blir - den største spesialenheten for kreftbehandling snart åpner i Køln i Tyskland, vil den ta i bruk teknikker fra Fords bilfabrikk i samme by. Allerede i dag nyter imidlertid kreftpasienter godt av det uvanlige samarbeidet i eksisterende lokaler.

Sammen med kollegaer på Fords bilfabrikk i Køln har kvalitetssikringsdirektør Mike Butler i en årrekke jobbet med og gitt innspill til forbedringer i behandlingsprosessen på Centre for Integrated Oncology (CIO) ved universitetet i Køln.

Bilfabrikkens prosesser brukes på sykehuset

- Jeg tilbragte fem år med diverse kreftbehandlinger og tenkte mye på hvordan jeg kunne gjøre livet lettere for pasienter. Det var da jeg innså at mange av de prosessene vi benytter for å kvalitetssikre vår prosess på bilfabrikken, også kunne brukes på sykehuset. Nå har vi en utveksling av ideer som både pasienter i dag og i fremtiden vil dra nytte av. Desto mer vi jobber sammen, desto flere synergier finner vi mellom våre to virksomheter, sier Butler.

Allerede i 2008 ble det medisinske personalet ved behandlingsstedet vist de forskjellige avanserte teknologiene og prosessene som har gjort Fords Fiesta-fabrikk i Køln til en av verdens mest effektive bilfabrikker. Et team på 10-15 Ford-ingeniører møtte de ansatte ved sykehuset, og siden har samarbeidet vært veldig fruktbart for begge parter.

Flere tiltak har bidratt til mindre stress for pasientene

For å gjøre behandlingsperioden minst mulig stressende og raskest mulig, har behandlingsstedet blant annet innført fargede linjer på gulv og vegger for å sørge for at pasienter, pårørende og personale finner frem. De har også tatt i bruk store skjermer for å gjøre kommunikasjonen mellom medisinsk nøkkelpersonell lettere.

Ford-teamet har også foreslått romløsninger der veggene kan flyttes på etter behov og faste stasjoner for sykepleiere. Bare i de nåværende fasilitetene har alle systemene bidratt til en forbedring på 30% for «pasientflyten».

Lærer av kreftforskerne for å utvikle fremtidens kjøretøy

Samtidig har samarbeidet gitt Ford mye verdifull læring fra det som i dag er en av Tysklands ledende kreftbehandlingsinstitusjoner. Her har de lenge forsket på og utviklet helt nye tilnærminger for behandling av kreft. Denne type «ute-av-boksen»-tenking skal Ford bruke i utviklingen av fremtidige kjøretøy og andre nye teknologier. Også institusjonens erfaring med å jobbe med «big data» trekker Ford nytte av.

- Innenfor helsebehandling forandrer vitenskapen seg fortløpende, og små forandringer kan ha stor innvirkning på pasienters liv. Med Fords hjelp har vi gjort store forbedringer hos oss som vil bety mye for pasientene våre, også i årene fremover. Forhåpentligvis vil også noen av våre metoder for å løse ting, kunne hjelpe Ford i å utvikle fremtidens mobilitetsløsninger, sier professor og administrerende direktør for Centre for Integrated Oncology, Michael Hallek.

Emner


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder basert i Dearborn, Michigan, USA, som produserer eller distribuerer biler på over seks kontinenter. Med ca. 166.000 ansatte og 70 fabrikker på verdensbasis inkluderer konsernet bilmerkene Ford og Lincoln. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. For mer informasjon vedrørende Fords produkter, vennligst besøk www.ford.no

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford-merkede kjøretøyer i 51 individuelle markeder og har ca. 66.000 ansatte. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomheter Ford Customer Service Division og 22 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Kontakter

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no