Gå videre til innhold
Årlig bærekraftrapport: Ford skal være klimanøytrale globalt innen 2050

Pressemelding -

Årlig bærekraftrapport: Ford skal være klimanøytrale globalt innen 2050

Ford Motor Company har som mål å være karbonnøytrale globalt i 2050 samtidig som det for eksempel i Europa settes egne mål som gjør at dette kan skje enda raskere her.

Dette ble annonsert i forbindelse med at selskapet for 21. gang la frem sin årlige bærekraftrapport.

Ford er den eneste amerikanske bilprodusenten som har forpliktet seg til å gjøre sitt for å redusere CO2-utslippene slik det blir lagt opp til i Paris-avtalen. De jobber også sammen med staten California for å få strengere utslippsstandarder for biler.

- Vi kan utvikle og produsere fantastiske biler, ha en sterk forretningsmodell og samtidig opptre bærekraftig og ta vare på vårt felles miljø. Vi har ikke alle svarene på hvordan vi skal gjøre alt ennå, men er fast bestemt på å finne disse sammen med våre globale og lokale partnere og andre interessenter, sier Bob Holycross, vice president, chief sustainability, environment and safety officer i Ford Motor Company.

I Europa bruker allerede Ford 100% ren og fornybar energi for å drifte alle sine fabrikker i Storbritannia, Craiova-anlegget i Romania og i Køln i Tyskland. Ford forventer at Europa er den første verdensdelen som blir karbonnøytral.

Deltar i europeisk bærekraftinitiativ

I november i fjor ble Ford Europa også en del av et initiativ som oppfordrer både næringslivet, myndighetene og organisasjoner til å jobbe sammen for å utvikle en omfattende Sustainable Europe 2030-strategi, basert på FNs bærekraftmål og den internasjonale klimaavtalen fra Paris. Initiativet ble startet av CSR Europe, det europeiske næringslivsnettverket "Corporate Sustainability and Responsibility". Det har til nå knyttet til seg mer enn 380 toppledere i 24 europeiske land, inkludert toppsjefen i Ford Europa, Stuart Rowley.

Selskapet har også annonsert at de planlegger å bruke 100% fornybar lokal energi i alle sine produksjonsfabrikker globalt. Det betyr at energien bare kommer fra kilder som vannkraft, vind, solenergi eller jordvarme.

Fokuserer på tre områder

Karbonnøytralitet innebærer å kompensere CO2-utslipp på et område med tilsvarende reduksjoner i utslipp andre steder. For å oppnå dette målet vil Ford i første omgang fokusere på tre områder som i dag står for rundt 95 % av CO2-utslippene: Kjøretøybruken, leverandørene og selskapets fabrikker og andre fasiliteter.

Ford setter 2050-målene fullt klar over de mange fremtidige utfordringene som kan oppstå. Disse inkluderer kundens aksept, myndighetenes reguleringer, de økonomiske forhold og tilgjengeligheten av fornybar, karbonnøytral elektrisitet og fornybart drivstoff.

Ford jobber også med å utvikle mål godkjent og definert av Science Based Targets-initiativet for såkalte «Scope 1», «Scope 2» og «Scope 3» utslipp. Mens Scope 1 dekker de direkte utslippene fra kilder som selskapet selv eier eller kontrollerer, er Scope 2 indirekte utslipp fra kjøpt elektrisitet, damp, varme og kjøling. Scope 3 er blant annet utslipp fra kjøretøyene Ford selger og fra leverandører.

Ideell bærekraftorganisasjon gratulerer Ford med målet

Mindy Lubber er CEO og styreformann i den ideelle organisasjonen for bærekraft, Ceres. Hun roser Ford for de langsiktige målene de har satt seg og oppfordrer andre virksomheter til å følge etter.

- Vi gratulerer Ford med deres mål om å være karbonnøytrale i 2050. Ford har tatt på alvor at det haster å adressere klimautfordringene. Vi oppfordrer andre selskap til også å handle og forplikte seg til vitenskapelig baserte målsetninger i sine globale virksomheter.

Ford investerer mer enn 11,5 milliarder dollar i elektriske kjøretøy innen utgangen av 2022, og skal kunne tilby en elektrifisert variant av alle selskapets personbil-modeller på det europeiske markedet. Bare i løpet av 2021 vil de utvide antall elektrifiserte modeller på det europeiske markedet til 18. Dette inkluderer modeller med følgende drivlinjer; mild hybrid, hybrid, ladbar hybrid og helelektriske kjøretøy.

Omfattende bærekraftarbeid

Rapporten omtaler også flere andre sider av Fords bærekraftarbeid som:

  • COVID-19: Ta vare på mennesker: Helse og sikkerhet til egne ansatte er en av Fords aller viktigste prioriteringer. Selskapet handlet raskt og stengte ned flere fabrikker ved starten av Corona-utbruddet. Ved hjelp av dagens teknologi har mange av de ansatte allikevel kunnet jobbe fra andre lokasjoner. Ford har også innført programmer som støtter både den fysiske og den mentale helsen til sine ansatte. Rundt i hele verden har også Ford hjulpet til med å produsere respiratorer, visirer, ansiktsmasker og annet personlig beskyttelsesutstyr.
  • Elektrifisering: Ford har akselerert igangsettelsen av sine planer for elektrifisering i løpet av 2019. Den nye helelektriske SUV-en Mustang Mach-E vil være tilgjengelig i Europa tidlig i 2021. Den har en elektrisk rekkevidde på opptil 600 km i henhold til den nye og langt strengere WLTP-målemetoden.
  • Sirkulær økonomi: Ved å bruke avfallsmaterialer som kaffebønneskall - et restprodukt når kaffe produseres - til kjøretøydeler brukes det mindre petroleum, vekten på delen reduseres med 20 % og det forbrukes 25 % mindre energi i produksjonen. Selskapet har også brukt avfall av biomaterialer i biler i flere år. Soyaskum har for eksempel erstattet petroleum i seter på mer enn 25 millioner kjøretøy til dags dato og redusert CO2-utslippet i atmosfæren med minst hundre millioner kilo karbon.
  • Mangfold og inkludering: I februar signerte Ford FNs «Women’s Empowerment Principles», oppnådde en ledende plassering i «Bloomberg Gender-Equality Index» for 2. året på rad, og fikk 100 av 100 mulige poeng i «2019 Disability Equality Index®». Fords bærekraftrapport behandler også spørsmål om sosial urettferdighet. Selv om det ikke finnes enkle løsninger på lengelevende systemutfordringer, er Ford opptatt av å lytte - lære og ha en ledende rolle for å finne svarene som gjør både virksomheter og samfunnet bedre. 

For mer informasjon om Fords ledende bærekraftarbeid, fremdrift og selskapets forpliktelser. Les mer her: sustainability.ford.com.

Emner


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA. Selskapet utvikler, produserer, markedsfører og har service på en rekke kjøretøy som inkluderer personbiler, SUVer, nyttekjøretøy, lastebiler, elektrifiserte kjøretøy og Lincoln luksusbiler.Konsernet leverer også finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. Ford Motor Company har som mål å ha en ledende rolle innen elektrifisering, mobilitetsløsninger, inkludert selvkjørende biler, og sammenkoblede tjenester. Ford har cirka 188 000 ansatte over hele verden. For mer informasjon om Ford, produktene og Ford Motor Credit Company, vennligst se www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50 markeder og har ca. 45.000 ansatte ved sine heleide anlegg. De har rundt 59.000 ansatte når fellesforetak og ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 19 produksjonsenheter (hvorav 12 er heleide og 7 er ukonsoliderte joint venture fasiliteter.). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C. Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk ambassadør i Washington.

Kontakter

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no