Gå videre til innhold
Gjentar suksess med gratis kjørekurs for unge for 3. året på rad

Pressemelding -

Gjentar suksess med gratis kjørekurs for unge for 3. året på rad

Mer enn 700 norske ungdommer har allerede gjennomført Fords gratis kjørekurs, Ford Driving Skills For Life. For tredje året på rad inviterer selskapet unge sjåfører mellom 18 og 26 år med førerkort til en lærerik og morsom dag på Rudskogen Motorsenter 19. og 20. oktober.

- Den store interessen vi har hatt for dette kurset viser at norsk ungdom er opptatt av trafikksikkerhet og ønsker å bli tryggere sjåfører. Unge som nettopp har tatt førerkort er den klart mest ulykkesutsatte trafikantgruppen vi har. Mange av ulykkene skyldes manglende erfaring, og uoppmerksomhet i trafikken. Ved å gjennomføre vårt kjørekurs får de unge kjenne på situasjoner de kan oppleve i trafikken og få hjelp av våre instruktører til å håndtere dem på best mulig måte, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Kurset blir gjennomført i et tett samarbeid med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) og forsikringsselskapet If, og er et internasjonalt kursopplegg som bare i år blir avholdt i 43 land over hele verden. Mer enn 1 million har gjennomført kurset siden 2003. Kurset inklusive bevertning er kostnadsfritt for deltagerne.

Her kan du lese mer om kurset og melde deg på: www.dsfl.no


Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund: Kurset gjør unge til tryggere sjåfører

- Vi vet at et opplæringskurs kort tid etter at de unge sjåførene har fått førerkort er et tiltak som gjør dem tryggere i trafikken. Det er dessverre en tendens til at mange unge føler seg utlært når de har fått førerkortet. Det er de ikke. Dette, i kombinasjon med et ungdommelig overmot, skaper farlige situasjoner. På kurset lærer de unge i praksis hvor farlig distraksjoner, fart og uoppmerksomhet er. Det gjør dem tryggere som sjåfører, sier informasjonssjef i ATL, Jan Harry Svendsen.

  • I fjor omkom 17 unge mennesker i aldersgruppen 18 - 26 år i trafikken. 88 ble meget alvorlig eller alvorlig skadd i trafikkulykker, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå.
  • Ifølge Statens Vegvesen skyldes 3 av 10 dødsulykker i trafikken uoppmerksomhet.
  • En gjennomgang fra If viser at det er hele 2,5 ganger større risiko for at personer under 21 år blir innblandet i en trafikkulykke enn personer over 25 år.


Dobbelt så mange unge bruker mobilen når de kjører bil

- Spesielt mobiltelefonen har blitt en utfordring for konsentrasjonen til unge sjåfører. Fra våre egne undersøkelser vet vi at det er nesten dobbelt så mange unge som sender SMS, surfer eller gjør andre ting med mobilen mens de kjører bil. På kurset får de unge kjenne på hvor distraherte de blir når de bruker mobilen bak rattet. I fjor så vi at dette var en aha-opplevelse for mange. De trodde rett og slett de hadde bedre kontroll når de fiklet med mobilen i noen få sekunder, sier informasjonsdirektør i If Skadeforskring, Jon Berge.

Mens 2 av 10 nordmenn oppga at de bruker mobilen mens de kjører bil, er andelen i aldersgruppen 18 - 29 år hele 39%.

Tilbyr både online-opplæring og kjøreprogram på Rudskogen

Ford Driving Skills For Life utfordrer de unge på alt fra fart til distraksjon. De får også prøve utstyr som simulerer narkotikabruk, promille, bakrus og ikke minst hvordan det oppleves å kjøre når man er overtrøtt.

Målet med programmet er å utvikle ferdigheter til å gjenkjenne farer, håndtere bilen, vurdere avstand og hastighet.

- Kurset gir deltakerne muligheten til å kjenne på kroppen hva bilkjøring kan by på av utfordringer. Det hele skjer i trygge rammer med profesjonelle instruktører. Dessuten er kurset bygd opp på en måte som vi vet deltakerne synes er både lærerikt og morsomt, så her er det bare å melde seg på. Erfaringen fra tidligere år har lært oss at det fort fylles opp, oppfordrer administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Det er også opprettet en egen hjemmeside hvor deler av programmet kan gjennomføres digitalt. Det består av videoer, spørsmål og øvelser som kan utføres i praksis.

Under: Video fra Ford Driving Skills For Life 2018:

Emner


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA. Selskapet utvikler og produserer en rekke kjøretøy som inkluderer personbiler, nyttekjøretøy, lastebiler, elektrifiserte kjøretøy og Lincoln luksusbiler.Konsernet leverer også finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. Konsernet har en ledende rolle innen elektrifisering, selvkjørende biler og mobilitetsløsninger. Ford har 196 000 ansatte over hele verden. For mer informasjon om Ford, produktene og Ford Motor Company, vennligst besøk www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50 markeder og har ca.49.000 ansatte ved sine heleide fasiliteter. De har 63.000 ansatte når fellesforetak og ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 23 produksjonsenheter (hvorav 16 er heleide eller konsoliderte fellesforetak). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C. Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk ambassadør i Washington.

Kontakter

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no