Gå videre til innhold
Fords trendrapport for 2019: Slik kan endret adferd forandre verden

Pressemelding -

Fords trendrapport for 2019: Slik kan endret adferd forandre verden

Hele 2 av 3 spurte lar heller barna sine bli fraktet i en selvkjørende bil enn å la dem sitte på med en fremmed. Det er blant de mange funnene i Fords årlige trendrapport.

I den 7. utgaven av rapporten har mer enn 14 000 enkeltpersoner fra i alt 14 land besvart en rekke spørsmål som vil være aktuelle i 2019.

Trendrapporten viser blant annet at hele 87 % av de spurte mener teknologi er den viktigste årsaken til at samfunnet forandrer seg. Hele 79 % mener også at teknologi er positivt for samfunnet. Samtidig er mange bekymret for effekten kunstig intelligens vil ha på oss. Også virkningen som teknologi kan ha på hvor bra vi føler oss, uttrykker flere bekymring for.

Les hele trendrapporten her

- Individuelt og kollektivt vil endrede adferdsmønstre ta oss fra en følelse av hjelpeløshet til en fornyet tro på fremtiden og utviklingen. Hos Ford er vi svært opptatt av at mennesket hele tiden må befinne seg i sentrum av denne utviklingen. Vi jobber hver dag for å forbedre hverdagen vår. I en kontekst hvor mye endrer seg må vi ta ekstra godt vare på kundene våre. Vi er veldig bevisste på hvordan vi går frem når mye endrer seg raskt, sier Ford global consumer trends and futuring manager, Sheryl Connelly.

Her er noen av de viktigste funnene fra årets rapport:

Nesten halvparten av de spurte mener frykt styrer utviklingen. 7 av 10 oppgir at de føler at endringene gir dem energi.

45 % av de spurte er misunnelig på alle som greier å frigjøre seg fra smartmobiler, PC’er og nettbrett. 7 av 10 er enige i at vi alle burde ha en pålagt pause fra disse.

Fords trendrapport trekker også opp flere trender som vil prege verden i 2019 og tiden fremover:

Teknologikløften: Aldri før har teknologi hatt større innflytelse på hvordan vi ser på verden. Likevel er det en underliggende spenning mellom dem som har tilgang og opplever teknologien som noe bra, og de som ikke er like digitale. Hos Ford skal teknologien brukes for å gjøre folks liv bedre. Selskapet er også opptatt av å lære kundene hvordan de skal bruke teknologien smart.

Digital detoks: Parallelt med at mange nærmest sitter klistret til sine digitale enheter, er det også en klar trend at mange er skremt av dette, og forsøker å begrense skjermtiden sin.

Tar tilbake kontrollen: I en verden hvor det for mange oppleves som vanskelig å ha kontrollen, bruker Ford mye ressurser på en såkalt menneskesentrert designprosess. Et eksempel er Fords nye kjøreassistanseteknologier - som Ford Co-Pilot 360. Her ble det forsket på flere ulike mennesketypers vaner og behov før Ford Co-Pilot 360 ble utviklet for automatisk å avlaste sjåføren i utfordrende trafikksituasjoner.

Mange identiteter: Med en økt bruk av sosiale medier, kan en og samme person ha en online-identitet og en i det virkelige liv. Dette vil igjen ha innflytelse på hvordan de kler seg, hva de kjøper og kjører. Fords bilmodeller og varianter er utviklet for å best mulig vise hvem du er eller ønsker å være, samtidig som de dekker dine praktiske behov.

Miljøengasjement: Selv om det ofte er tøft å endre måten vi lever på, tror en stor andel av forbrukerne at miljøhensyn må medføre at vi gjør nettopp dette. Mange er også opptatt av å få råd og tips om hvordan de kan bli mer miljøvennlig. Bærekraft er helt avgjørende for miljøet og Fords suksess. Ford er også opptatt av å redusere utslippene fra bilene sine og å overholde kravene i Paris-avtalen. Ford vil også investere i 16 helelektriske modeller, av en total portefølje på 40 elektrifiserte modeller i løpet av 2022.

Bedre mobilitet: Mobilitet handler ikke bare om å komme seg fra punkt A til B. Det handler også om hva vi kan bruke tiden til underveis. I dag bruker amerikanere mer tid i bilen sin enn de har ferie. Ford mener at utviklingen av selvkjørende biler vil gjøre tiden i bilen bedre, men også gi økte muligheter for varetransport og pakkelevering. Ford jobber tett med en rekke forskjellige selskaper for å finne ut hvordan teknologien best benyttes. Et eksempel på dette er et samarbeid med Walmart og Postmates for å se hvordan hjemkjøring av varer kan bli enda bedre ved bruk av selvkjørende teknologi.

Emner


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder med ca. 202.000 ansatte verden over – og har hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA. Selskapet utvikler og produserer en rekke kjøretøy som inkluderer personbiler, nyttekjøretøy, lastebiler, og Lincoln luksusbiler. Ford Motor Company har en ledende rolle innen elektrifisering, selvkjørende biler og mobilitetsløsninger. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. For mer informasjon om Fords produkter, vennligst besøk www.ford.no

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50 markeder og har ca. 69.000 ansatte. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 24 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C. Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk ambassadør i Washington.

Kontakter

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no