Gå videre til innhold
Ford inngår unik avtale med Uber og Lyft for å  gjøre fremtidens byer bedre
Ford inngår unik avtale med Uber og Lyft for å gjøre fremtidens byer bedre

Pressemelding -

Ford inngår unik avtale med Uber og Lyft for å gjøre fremtidens byer bedre

Gjennom en helt unik avtale skal Ford Motor Company, Uber og bildelingsselskapet Lyft dele data med de største byene i verden gjennom plattformen SharedStreets. Denne gjør det enklere for privat sektor å samarbeide med offentlige etater i byer verden rundt for å lage et bedre transportsystem.

Datagrunnlaget selskapene deler gir offentlig og privat sektor nye verktøy for å løse køproblemer og klimautfordringer. Dataene gir også grunnlag for å utvikle en mer effektiv bruk av veiene, og gjør det tryggere å ferdes i byen.

- Dette er en helt unik mulighet for det private næringsliv og offentlige myndigheter til å samarbeide om fremtidens transportløsninger. Gjennom initiativer som SharedStreets vil vi bruke både kjøretøy, veinett og datamateriale for å utvikle et helt nytt veikart for mobilitet. Vi jobber sammen mot en fremtid hvor alle byer er smarte, effektive og sikre, samtidig som stress og forurensning blir redusert, sier toppsjef i Ford Motor Company, Jim Hackett.

Det banebrytende privat-offentlige partnerskapet SharedStreets er et resultat av et samarbeid mellom National Association of City Transportation Officials (NACTO), Open Transport Partnership og Bloomberg Philanthropies.

Gir byene enestående tilgang til trafikkdata

Partnerskapet gir offentlige myndigheter en enestående tilgang på veitrafikkdata. Dette gjør dem bedre rustet til å ta beslutninger om mobilitetsinvesteringer som er forberedt på nye, selvkjørende og urbane transportløsninger. Avtalen gir også grunnlag for en felles standard som gjør at byene kan dele data seg imellom.

Med økonomisk støtte fra Bloomberg Philantropies, som ble stiftet av tidligere borgermester i New York, Michael R. Bloomberg, har SharedStreets blitt en universell plattform hvor allerede 30 byer over hele verden deltar.

Sanntidsinformasjon om tilbud, etterspørsel og kjøretøyhastighet

Gjennom avtalen deles blant annet standarder utviklet i samarbeid med Ford. Det gjør at byene kan måle tilbud og etterspørsel i sanntid. Med disse standardene vil byene kunne prise og styre bruken av veisystemet i sanntid. Avtalen vil også gi en nedbetaling på et globalt omfattende veiprisingssystem som byer og selskap kan bruke for å oppmuntre til bærekraftige transportløsninger, bedre bruk av veiene og mindre CO2-utslipp.

I samarbeid med Uber vil det for første gang bli produsert globale datagrunnlag om kjøretøys hastigheter forskjellige steder i bybildet. Dette er bygd på et system utviklet av SharedStreets. Uber vil dele hastighetsdata fra sine biler i byer over hele verden. Med denne type data kan myndighetene selv se hvor det kjøres for fort og bygge om veiene for å forhindre trafikkulykker. Også data fra Lyft sine kjøretøy vil bli delt med SharedStreets.

Sammen med Lyft vil Uber også dele data om hvor det er behov for transport ved å telle antall mennesker som blir plukket opp i bilene deres, og registrere hvor de blir satt av.

Lettere å planlegge for alternative transportløsninger

Ved hjelp av anonymiserte brukerdata vil selskapene bidra med datagrunnlag som kan hjelpe byenes offentlige etater bedre til å se hvor det er bruk for alternativ transport og infrastruktur som sykler, fortau eller andre løsninger.

- For selskaper som oss er det viktig å ta ansvar for å hjelpe byene så mye som vi kan, ved å dele data, forskning på byplanlegging, støtte ikke-kommersielle initiativer og introdusere nye og mer effektive transportløsninger som for eksempel elektriske sykler, sier administrerende direktør i Uber, Dara Khosrowshahi.

- Bildelingsselskap og bilprodusenter har tilsammen enorme mengder data på transport og trafikk. Nå kan byplanleggere bruke dette for å utvikle nye løsninger for å redusere forurensning, køer og faren for trafikkulykker. De kan også bedre forberede seg på overgangen til de selvkjørende bilene, sier den tidligere borgermesteren i New York og mannen bak Bloomberg Philantrophies, Michael R. Bloomberg

- Lyft står i en helt unik posisjon til å bidra til en positiv forandring i våre byer. Det er et ansvar vi tar på alvor, sier en av gründerne og toppsjef i Lyft, John Zimmer.

Emner


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder med ca. 202.000 ansatte verden over – og har hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA. Selskapet utvikler og produserer en rekke kjøretøy som inkluderer personbiler, nyttekjøretøy, lastebiler, og Lincoln luksusbiler. Ford Motor Company har en ledende rolle innen elektrifisering, selvkjørende biler og mobilitetsløsninger. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. For mer informasjon om Fords produkter, vennligst besøk www.ford.no

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50 markeder og har ca. 69.000 ansatte. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 24 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C. Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk ambassadør i Washington.

Kontakter

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no