Gå videre til innhold
Fords smarte trafikklys gir grønt lys til utrykningskjøretøy

Pressemelding -

Fords smarte trafikklys gir grønt lys til utrykningskjøretøy

Ford har testet en tilkoblet teknologi som automatisk endrer trafikklys fra rødt til grønt for ambulanser, politi- og brannbiler som trenger å komme raskest mulig frem.

Teknologien reduserer også risikoen for kollisjoner i lyskryss som følge av utrykningsbiler som kjører på rødt lys.

– Det aller siste utrykningssjåfører trenger, om det er en brannbil som skal slokke en brann eller en ambulanse på vei til en ulykke, er å ende opp i en kø ved et lyskryss hvor de må vente på grønt lys, sier utviklingsingeniør for automatisert kjøring i Ford Europa, Martin Sommer.

Forsøkene som nå gjøres, er en del av et større prosjekt hvor tilkoblede og automatiserte biler kommuniserer med infrastrukturen i veinettet. Forskningen er et av flere eksempler på hvor mye Ford satser på å bruke denne type teknologi for å forbedre hele kjøreopplevelsen – for den enkelte – men også trafikkbildet totalt sett.

Sørger for bedre trafikkflyt og raskere utrykninger for nødetatene

For å teste teknologien brukte Ford en veistrekning med hele 8 trafikklysregulerte veikryss etter hverandre i den tyske byen Aachen. To veistrekk i utkanten av byen med tre påfølgende lyskryss ble også tilrettelagt for forsøket av de involverte i prosjektet.

Testbilen, en Ford Kuga ladbar hybrid, ble blant annet utstyrt med en enhet som gjorde at den kunne kommunisere med infrastrukturen. Bilen fungerte både som utrykningskjøretøy og vanlig personbil under forsøkene.

For å simulere en utrykningssituasjon ble det sendt et signal fra bilen til trafikklyset om å endre seg til grønt. Da bilen hadde passert lyskrysset, gikk trafikklysene tilbake til å fungere som vanlig.

Da trafikklyset viser rødt gjorde også teknologien at bilen bremset sakte ned tidligere, både for å unngå bråbrems og å være mest mulig i bevegelse.

Datadeling mellom biler og infrastruktur bidrar til bedre trafikksikkerhet og fokus på miljøet

Kommunikasjonsteknologien som er brukt mellom bil og trafikklys er av typen C-V2X (Cellular Vehicle-to-everything). Dette er en plattform som kobler sammen biler med infrastruktur langs veien, andre biler og trafikanter.

– Ved å dele data mellom biler, utrykningskjøretøy og trafikklys i realtid – med det siste av mobilteknologi – vil vi alle bli både sikrere og mer effektive i trafikken. Intelligent trafikklyskontroll bidrar både til å å redde liv, når hvert sekund teller og reduserer samtidig unødvendig ventetid og reduserer dermed CO2-utslippene, sier Michael Reinartz, director, Consumer Services and Innovation for Vodafone i Tyskland.

Fords ingeniører testet dette systemet som en del av et større prosjekt som er finansiert av German Federal Ministry for Digital and Transport, med støtte fra flere andre private og offentlige partnere.

Se hvordan teknologien virker her:

Emner


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) er et globalt selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA som forplikter seg til å skape en bedre verden, hvor alle kan forflytte seg som de vil og følge sine drømmer. Selskapets Ford+ plan for vekst og verdiskapning, kombinerer eksisterende ressurser, nye muligheter og en «always-on» relasjon med kundene som vil berike deres opplevelser og øke kundelojaliteten. Ford utvikler, produserer, markedsfører og har service på sine tilkoblede, og i økende grad elektrifiserte, personbiler og nyttekjøretøy: Fords lastebiler, nyttekjøretøy, personbiler og Lincolns luksusbiler. Selskapet har som mål å ha en ledende rolle innen elektrifisering, tilkoblede tjenester og mobilitetsløsninger, inkludert selvkjørende biler og finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. Ford har cirka 183.000 ansatte over hele verden. For mer informasjon om Ford, deres produkter og Ford Motor Credit Company, vennligst se www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50 markeder og har ca. 41.000 ansatte ved sine heleide anlegg og konsoliderte fellesforetak. De har rundt 55.000 ansatte når ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 14 produksjonsenheter (hvorav 10 er heleide anlegg og 4 er ukonsoliderte fellesforetak). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C. Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk ambassadør i Washington.

Kontakter

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no