Gå videre til innhold
Ford med hjerneforskning for å avdekke når sjåfører mister konsentrasjon

Pressemelding -

Ford med hjerneforskning for å avdekke når sjåfører mister konsentrasjon

Ford gjennomfører nå banebrytende ny hjerneforskning som har som mål og raskere og mer nøyaktig kunne påvise når en sjåfør mister konsentrasjonen bak rattet.

– Hjernen behandler enorme mengder informasjon når vi kjører bil. Det kan imidlertid endre seg når førerassistanseteknologier nå ofte gjør noe av kjøringen for oss. Sjåfører kan også bli slitne og tenke på helt andre ting enn å kjøre bil. Det å raskt kunne påvise når dette skjer kan være helt avgjørende for trafikksikkerheten, sier forskningsingeniør, Research and Advanced Engineering i Ford Europa, Stefan Wolter.

Trøtte eller slitne sjåfører er ifølge en engelsk undersøkelse en medvirkende årsak i opptil 25 prosent av alvorlige trafikkulykker. Bare 40 prosent av europeiske sjåfører følger rådet om å ta seg en pause hver annen time på lange kjøreturer.

Ved å samarbeide med nevroforskere håper Ford på å identifisere responsen i hjernen som skjer når konsentrasjonen til en sjåfør faller. Deretter ønsker de å se om det skjer noe fysisk når dette inntreffer – som endringer i hjertefrekvensen eller puls. Skulle bortfallet av konsentrasjon bli tydelig, for eksempel en endring i hjerterytmen ved bruk av wearable-teknologier, som en smartklokke, så kan kjøretøyet advare sjåføren.

Selv om ulike typer førerassistanseteknologier gir mye bistand og hjelp til de som kjører bil, er det fortsatt helt avgjørende viktig at sjåføren er våken, og ikke gjør seg altfor avhengig av assistanseteknologiene.

Tar i bruk MR-maskin og kjøresimulering for å kartlegge hjerneaktiviteten

Sammen med Uniklinik RWTH Aachen i Tyskland gjennomfører Ford forskningen som skal kartlegge hjerneaktiviteten til sjåføren i forbindelse med forskjellige reaksjoner. Forsøkspersoner gjennomfører en kjøresimulering samtidig som deres hjerneaktivitet blir skannet av en MR-maskin. Et spesielt plassert speil gjør at deltakeren kan se simuleringen på skjermen.

Scenariet de gjennomfører er utviklet ved hjelp av spillteknologi og innebærer at de kjører på en 3-felts motorvei om natten der kjøretøyet i midtfeltet foran dem plutselig bremser ned. Deltakerne må så ta over kontrollen over bilen, og velge om de ønsker å passere til høyre eller venstre. Dette utfører de ved hjelp av en håndholdt enhet. Deltakerne får hjelp av motorlyder for å indikere hvilket kjørefelt det er trygt å benytte seg av.

Vil ta førerovervåkningen et viktig skritt videre

MR-maskinen skanner deltakernes hjerne både før og under disse øvelsene samtidig som forskerne måler hvor raskt deltakerne reagerer, om de tar de riktige avgjørelsene og overvåker deres hjerterytme, puls og andre fysiologiske reaksjoner.

– Vi tror at ved å få disse dataene vil vi en dag kunne skape unike fysiske reaksjonsmønster for sjåføren slik at disse i fremtidens biler vil kunne reagere og gripe inn umiddelbart hvis det er nødvendig, sier Professor Klaus Mathiak M.D. Ph.D., head of Psychoneurobiology og lead consultant for Psychosomatic Medicine, Uniklinik RWTH Aachen.

I mer enn ti år har Ford-sjåfører fått opp et kaffekoppsymbol i instrumentpanelet dersom de viser tegn på trøtthet og burde ta en pause. Nå kan dette unike forskningsprosjektet ta førerovervåkning et viktig skritt videre og sikre en sømløs overgang til å kjøre biler med mer avanserte førerassistanseteknologier.

Se hvordan forskningen foregår her:

Emner


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA. Selskapet utvikler, produserer, markedsfører og har service på en rekke kjøretøy som inkluderer personbiler, SUVer, nyttekjøretøy, lastebiler, elektrifiserte kjøretøy og Lincoln luksusbiler.Konsernet leverer også finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. Ford Motor Company har som mål å ha en ledende rolle innen elektrifisering, mobilitetsløsninger, inkludert selvkjørende biler, og sammenkoblede tjenester. Ford har cirka 188 000 ansatte over hele verden. For mer informasjon om Ford, produktene og Ford Motor Credit Company, vennligst se www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50 markeder og har ca. 43.000 ansatte ved sine heleide anlegg og konsoliderte fellesforetak. De har rundt 55.000 ansatte når ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 14 produksjonsenheter (hvorav 10 er heleide anlegg og 4 er ukonsoliderte fellesforetak). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C. Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk ambassadør i Washington.

Kontakter

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no