Gå videre til innhold
Fords nye RoadSafe-konsept: Kan påvise steder med ekstra høy risiko for trafikkulykker

Pressemelding -

Fords nye RoadSafe-konsept: Kan påvise steder med ekstra høy risiko for trafikkulykker

Ford har nå utviklet det nye konseptet RoadSafe som skal advare sjåfører om steder hvor det er ekstra stor risiko for å bli innblandet i ulykker.

Det nye systemet testes nå i mer enn 200 biler i de Oxfordshire og London i England. Verktøyet bruker anonymiserte data fra kilder som tilkoblede biler, veisensorer og ulykkesrapporter for å identifisere hvor det er større risiko for at trafikkulykker skjer. Denne informasjonen vises på et kart i bilen som både sier noe om risikonivået og kan brukes for å advare sjåfører om spesielt utsatte områder.

– Det er områder i alle byer hvor risikoen for ulykker er større. Det kan skyldes alt fra et dårlig plassert skilt, et hull i veien eller et veikryss som ikke er tilpasset den faktiske trafikken som er der i dag. Nå kan Ford vise sjåfører risikoområdene og dele informasjonen med lokale myndigheter så de kan gjøre noe med det, sier Jon Scott, Project Lead, City Insights, Ford Mobility, Europe.

Gjør veiene sikrere for alle

Det digitale RoadSafe-konseptet som nå testes er resultatet av fire års forskning hos Ford, inklusive et 20 måneder langt statsfinansiert prosjekt som er gjennomført sammen med Oxfordshire County Council, Loughborough University og AI-sensorspesialistene i Vivacity Labs. Dette prosjektet er gjennomført med støtte fra Transport for London.

Forskningen begynte med en analyse av London for å finne stedene hvor trafikkhendelser ofte inntraff og identifisere årsaken til dette. I løpet av de 15 siste månedene har analysene blitt utvidet også til Oxfordshire. Nå er mer enn 200 biler og nyttekjøretøy tilsluttet prosjektet. Opplysningene som ble hentet inn gjorde at forskningsteamet kunne utvikle en «Road Segment Risk Rating Heat Map», et kart hvor spesielt utsatte veistrekninger ble identifisert.

Historiske ulykkesdata kombineres med veisensor og bildata

Verktøyet inneholder ulike datasett, inklusive historiske ulykkesdata og en «Risk Prediction"-algoritme for de forskjellige veitypene. Denne er basert på en rekke datapunkter som blir beregnet ved hjelp av avanserte analyser.

«Road Segment Risk Prediction» bruker forskjellige farger for å vise risikoen for ulykker og andre trafikkhendelser. Rødt er høy risiko og gult laveste risikonivå.

Data fra de tilkoblede bilene, som bremsing, styring og akselerasjon, blir registrert. Samtidig brukes Vivacitys veisensorer til å følge trafikkflyten. Sensorene bruker maskinlæringsalgoritmer for å oppdage hendelser og kan analysere trafikkmønsteret også for de myke trafikantene, som syklister og fotgjengere. Veisensorene analyserer også ikke-tilkoblede kjøretøy. Alle data som deles av sensorene blir anonymisert ved kilden. Dette sikrer tryggere veier uten at det går på bekostning av personvern.

Kan synliggjøre en rekke risikoer i trafikken

Når data fra biler og sensorer kombineres, kan det hjelpe til med å påvise en rekke ulike risikoer i trafikken, for eksempel steder hvor biler passerer syklister for nært, en dårlig plassert bussholdeplass som gir dårlig trafikkflyt og dårlig utformet infrastruktur, som rundkjøringer og veikryss som forårsaker forvirring og ulykker.

For bedrifter og bilflåter kan «RoadSafe»-algoritmen også brukes for å optimalisere sjåførenes kjøreruter ved å unngå problemområder. Det reduserer risikoen for kø som er forårsaket av hendelser i trafikken.

I fremtiden kan denne type teknikker også hjelpe passasjerer i selvkjørende biler. Ved å kombinere sensorene i bilen med et slikt digitalt verktøy, kan farlige situasjoner oppdages tidligere og tilpasningen skje raskere.

Se video om systemet her:

Emner


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA. Selskapet utvikler, produserer, markedsfører og har service på en rekke kjøretøy som inkluderer personbiler, SUVer, nyttekjøretøy, lastebiler, elektrifiserte kjøretøy og Lincoln luksusbiler.Konsernet leverer også finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. Ford Motor Company har som mål å ha en ledende rolle innen elektrifisering, mobilitetsløsninger, inkludert selvkjørende biler, og sammenkoblede tjenester. Ford har cirka 188 000 ansatte over hele verden. For mer informasjon om Ford, produktene og Ford Motor Credit Company, vennligst se www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50 markeder og har ca. 43.000 ansatte ved sine heleide anlegg og konsoliderte fellesforetak. De har rundt 55.000 ansatte når ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 14 produksjonsenheter (hvorav 10 er heleide anlegg og 4 er ukonsoliderte fellesforetak). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C. Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk ambassadør i Washington.

Kontakter

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Ford tar selvkjørende parkering til et nytt nivå: Bilen gjør hele parkeringsjobben selv

Ford tar selvkjørende parkering til et nytt nivå: Bilen gjør hele parkeringsjobben selv

Sammen med flere partnere skal Ford demonstrere hvordan du ved hjelp av FordPass-appen i fremtiden skal kunne etterlate bilen ved innkjøringen til parkeringshuset, la den kjøre inn selv, finne en ledig plass og parkere på egenhånd.
Som en av partnerne i et samarbeid med German Association of the Automobile Industry, har Ford gått sammen med teknologiselskaper, som Bosch, for å demonstrere mulig

Ford Transit Custom får topputmerkelse av Euro NCAP for sine førerassistanseteknologier

Ford Transit Custom får topputmerkelse av Euro NCAP for sine førerassistanseteknologier

Europas mest solgte 1-tonns varebil, Ford Transit Custom, har fått den høyeste oppnåelige utmerkelsen for sine avanserte førerassistanseteknologier av det uavhengige kollisjonstestprogrammet Euro NCAP.
Med den nye utmerkelsen er Ford den eneste nyttekjøretøyprodusenten som har den høyeste oppnåelige utmerkelsen – altså gull – for både 1-tonns og 2-tonns varebiler. I fjor fikk 2T Transit gull i

Ford med hjerneforskning for å avdekke når sjåfører mister konsentrasjon

Ford med hjerneforskning for å avdekke når sjåfører mister konsentrasjon

Ford gjennomfører nå banebrytende ny hjerneforskning som har som mål og raskere og mer nøyaktig kunne påvise når en sjåfør mister konsentrasjonen bak rattet.
– Hjernen behandler enorme mengder informasjon når vi kjører bil. Det kan imidlertid endre seg når førerassistanseteknologier nå ofte gjør noe av kjøringen for oss. Sjåfører kan også bli slitne og tenke på helt andre ting enn å kjøre bil.

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no