Gå videre til innhold
Nytt studie: Reagerer senere på farlige situasjoner i trafikken ved bruk av hodetelefoner

Pressemelding -

Nytt studie: Reagerer senere på farlige situasjoner i trafikken ved bruk av hodetelefoner

En internasjonal studie - som Ford har fått gjennomført - viser at bruk av hodetelefoner bak rattet, gjorde at deltakerne reagerte 4 sekunder senere når potensielt farlige situasjoner i trafikken oppsto.

Bruker du hodetelefoner med musikk eller har podcast på mens du kjører bil, sykler eller på andre måter er i trafikken, kan det utgjøre en fare. I visse tilfeller kan det også være forbudt.

I en studie blant mer enn 2000 deltakere fra fem europeiske land - som Ford har fått utført - ble det tatt i bruk en spesialutviklet 8D-romlydopplevelse og et virtuelt bymiljø i en app, samtidig som deltakernes reaksjonstid på potensielt farlige situasjoner ble målt. Etter forsøket var konklusjonen til de fleste at de ikke ville bruke hodetelefoner når de var ute i trafikken igjen.

Ekspert: Lyd er helt avgjørende for å tolke våre omgivelser

– Lyder vi hører fra miljøet rundt oss, spiller en helt avgjørende rolle for vår tolkning av dette. Vi hører ofte noe rundt oss før vi kan se det. Bruk av hodetelefoner i trafikken kan blokkere ut viktige lyder som igjen kan gjøre det vanskeligere å fange opp biler i nærheten eller fotgjengere. Dette kan potensielt sette oss selv og dem i en farlig situasjon, sier professor i audiokognitiv nevrovitenskap ved University College London, Dr. Maria Chait.

Studiet er en del av Fords «Share The Road» trafikksikkerhetskampanje som har som mål å skape større forståelse mellom forskjellige trafikantgrupper og skape bedre holdninger i trafikken. Tidligere har teamet bak «Share The Road» også utviklet «WheelSwap» en prisvinnende VR-opplevelse som har som mål å øke forståelsen i trafikken mellom syklister og bilister.

Mange utsatt for ulykker eller nestenulykker med hodetelefoner

De fleste av dem som deltok i studiet oppga at de brukte hodetelefoner når de beveget seg rundt i trafikken. Dette gjelder også fotgjengere. Blant de 56 % som oppga at de hadde vært involvert i en ulykke eller en nestenulykke, oppga hele 27 % at de hadde brukt hodetelefoner da dette skjedde.

Deltakerne prøvde deretter en spesielt utviklet app – «Share the Road: Safe and Sound» – på sine mobiltelefoner, for å måle effekten av bruk av hodetelefoner i trafikken og deres reaksjon på lyder som var lagt inn. Appen tar deg inn i et virtuelt bymiljø med lyder, som for eksempel utrykningskjøretøy og biler som kommer bak deg. I gjennomsnitt identifiserte deltakerne de potensielle farene 4,2 sekunder senere når det ble spilt av musikk i hodetelefonene.

For selv å prøve appen kan du besøke https://fordsharetheroad8d.com/ med din mobiltelefon.

App-forsøket førte til at flere ville sluttet å bruke hodetelefoner i trafikken

Før øvelsen med appen og hodetelefoner oppga 44 % av deltakerne at de ikke ville bruke hodetelefoner i trafikken. I etterkant økte dette tallet til 58 %. Hele 64 % av deltakerne ga også uttrykk for at de ville bruke hodetelefoner sjeldnere etter og ha prøvd den spesielle appen.

– Denne undersøkelsen setter fokus på noe vi ofte ikke tenker på når det gjelder trafikksikkerhet. Denne appen er nå tilgjengelig for alle som har en smarttelefon, og vi håper at dette synliggjør risikoen som bruk av hodetelefoner i trafikken kan utgjøre, sier Emmanuel Lubrani, ansvarlig for «Share TheRoad-kampanjen» i Ford Europa.

Det er ikke ulovlig å bruke hodetelefoner i trafikken i Norge. Det er imidlertid et krav i lovverket at du alltid skal opptre hensynsfullt og aktsomt i trafikken. 

Se video om studien her:

Emner


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA. Selskapet utvikler, produserer, markedsfører og har service på en rekke kjøretøy som inkluderer personbiler, SUVer, nyttekjøretøy, lastebiler, elektrifiserte kjøretøy og Lincoln luksusbiler.Konsernet leverer også finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. Ford Motor Company har som mål å ha en ledende rolle innen elektrifisering, mobilitetsløsninger, inkludert selvkjørende biler, og sammenkoblede tjenester. Ford har cirka 188 000 ansatte over hele verden. For mer informasjon om Ford, produktene og Ford Motor Credit Company, vennligst se www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50 markeder og har ca. 43.000 ansatte ved sine heleide anlegg og konsoliderte fellesforetak. De har rundt 55.000 ansatte når ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 19 produksjonsenheter (hvorav 12 er heleide anlegg og 7 er ukonsoliderte fellesforetak). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C. Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk ambassadør i Washington.

Kontakter

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no