Gå videre til innhold
Ford blir med i datadelingsnettverk for mer bærekraftige og transparente leverandørkjeder

Pressemelding -

Ford blir med i datadelingsnettverk for mer bærekraftige og transparente leverandørkjeder

Ford skal nå bli med i to sentrale leverandørkjedesamarbeid som har som mål å sette nye industristandarder for datadeling mellom samarbeidspartnere og bærekraftvurdering av produksjonssteder.

Med Catena-X Automotive Network deles data hele tiden mellom deltakerne i nettverket for å bedre bærekraft og effektiviteten i hele leverandørkjeden for bilproduksjon. Det andre initiativet, Responsible Supply Chain Initiative (RSCI), bidrar med praktiske verktøy for å måle – samt nå målet om mere bærekraftige leverandørkjeder.

– Bilindustrien er helt avhengig av ansvarlige, transparente og bærekraftige leverandørkjeder for å lykkes med overgangen til en elektrifisert fremtid. Ved å definere standarder for data og sikker deling av disse, er Catena-X et meget godt utgangspunkt for et samarbeid om dette. Vi er svært fornøyde med at vi nå er en del av disse to nyskapende initiativene om leverandørsamarbeid, sier Werner Pütz, vice president, Purchasing i Ford Europa.

Fords samarbeid med Catena-X og RSCI er et viktige skritt mot selskapets mål om at alle deres fabrikker, distribusjon og leverandører i Europa skal være karbonnøytrale i løpet av 2035. Innen 2035 skal det også være nullutslipp fra Fords bilsalg i Europa.

Catena-X Automotive Network

Catena-X-nettverket vil bidra til felles standarder for data og informasjonsdeling gjennom hele bilproduksjonsleverandørkjeden. Sammen med en rekke partnere går Ford nå inn i dette unike samarbeidet som omfatter alt fra kvalitetsstyring, vedlikehold til leverandørkjedehåndtering og bærekraft. Datadelingen mellom medlemmene av nettverket kan også redusere utfordringer knyttet til leveringer, mangel på råmaterialer og deler, ved å fange opp og adressere disse raskt. Med deltakelsen i Catena-X vil Ford forbedre sitt arbeid med bærekraft og forsikre seg om at menneskerettighetsstandarder blir fulgt. Leverandørkjedene deres vil også bli enda mer transparente.

Responsible Supply Chain Initiative

Ford er også en av de 14 grunnleggerne av Responsible Supply Chain Initiative (RSCI), som ble lansert av German Automotive Industry Association VDA (Verband der Automobilindustrie). Målet med RSCI er å få på plass standarder for å måle hvor bærekraftig bedrifter innen bilindustrien faktisk er. Dette inkluderer alt fra at arbeidstakers rettigheter blir oppfylt til at det er en sikker arbeidsplass.

– For å skape en bærekraftig fremtid må vil tilby praktiske og helhetlige løsninger som dette til bedriftene. De får da en felles industristandard som de kan jobbe etter. Dette gjør det mulig for flere forskjellige bedrifter å jobbe mot et felles mål, sier bærekraftspesialist i Ford Europa, Helmut Philipp. Han har også blitt nestleder i styret i RSCI.

Ford forplikter seg til å forbedre alle deler av sin leverandørkjede samtidig som de også vil søke og inngå samarbeid med organisasjoner som bidrar til å beskytte både mennesker og jordkloden. I selskapets krav til sine leverandører er det utarbeidet krav som går på menneskerettigheter, miljø, ansvarlig bruk av råvarer, ansvarlig og lovlig forretningspraksis.

Emner


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) er et globalt selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA som forplikter seg til å skape en bedre verden, hvor alle kan forflytte seg som de vil og følge sine drømmer. Selskapets Ford+ plan for vekst og verdiskapning, kombinerer eksisterende ressurser, nye muligheter og en «always-on» relasjon med kundene som vil berike deres opplevelser og øke kundelojaliteten. Ford utvikler, produserer, markedsfører og har service på sine tilkoblede, og i økende grad elektrifiserte, personbiler og nyttekjøretøy: Fords lastebiler, nyttekjøretøy, personbiler og Lincolns luksusbiler. Selskapet har som mål å ha en ledende rolle innen elektrifisering, tilkoblede tjenester og mobilitetsløsninger, inkludert selvkjørende biler og finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. Ford har cirka 183.000 ansatte over hele verden. For mer informasjon om Ford, deres produkter og Ford Motor Credit Company, vennligst se www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50 markeder og har ca. 41.000 ansatte ved sine heleide anlegg og konsoliderte fellesforetak. De har rundt 55.000 ansatte når ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 14 produksjonsenheter (hvorav 10 er heleide anlegg og 4 er ukonsoliderte fellesforetak). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C. Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk ambassadør i Washington.

Kontakter

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no