Gå videre til innhold
Ford appellerer til EU om 100 % helelektrisk bilsalg fra 2035

Pressemelding -

Ford appellerer til EU om 100 % helelektrisk bilsalg fra 2035

Ford Europa har sammen med 27 andre selskaper signert en appell til EU for å sikre at alle nye biler og nyttekjøretøy i Europa har null utslipp fra 2035, og at det etableres forpliktende mål for ytterligere utbygging av ladeinfrastrukturen.

I appellen slår selskapene fast at det er helt avgjørende å fjerne fossildrevne biler fra veiene, for å nå målene om netto nullutslipp i løpet av 2050 - for å bidra til å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. Dette inkluderer også en appell om å innføre lovgivning som etablerer standarder og en klar tidsplan som industrien og leverandørene må følge, for å sikre en overgang til helelektriske biler.

– Ford Europa mener at vår frihet til å bevege seg henger nøye sammen med det å ta vare på kloden og hverandre. Derfor har vi som mål at alle Fords biler og nyttekjøretøy skal ha null utslipp innen 2035. For å nå dette målet må EU også etablere obligatoriske nasjonale mål for en sømløs elektrisk ladeinfrastruktur som det vil bli behov for grunnet den økte etterspørselen etter elektriske biler, sier toppsjefen i Ford Europa Stuart Rowley.

Rowley vil - i forbindelse med appellen - være paneldeltaker når gruppen Transport and Environment inviterer til en diskusjon 18. mai - om når det er riktig tidspunkt for bedrifter og forbrukere å gå over til helelektriske biler.

Forventer at endelig lov blir vedtatt til høsten

Beslutningstakerne i EU er nå i ferd med å bestemme seg for nye regler for mer klimavennlige biler. Det skjer etter at EU-kommisjonen, med støtte fra alle selskapene bak appellen, har foreslått at alle nye biler og nyttekjøretøy som selges i EU fra 2035 skal ha null utslipp. Europaparlamentet og regjeringene i EU-landene vil bestemme seg for sine standpunkter i juni. Den endelige lovreguleringen er forventet å bli vedtatt til høsten.

Ford Europa er på full fart mot en helelektrisk fremtid. Før utgangen av 2024 skal Ford lansere hele 7 nye helelektriske person- og nyttekjøretøymodeller for det europeiske markedet. Dette kommer i tillegg til de to helelektriske modellene Mustang Mach-E og nyttekjøretøyet E-Transit, som allerede er i produksjon.

Ford forplikter seg til å skape en bærekraftig fremtid

Ford forplikter seg til både å ta vare på miljøet og forsikre seg om at kommende generasjoner vokser opp i en miljøvennlig verden. I løpet av de siste 12 månedene har også Ford Europa kommet med en rekke initiativer, omtalt i European Sustainability Digest 2022, for å bidra til en slik utvikling.

I sammendraget vises det i detalj hvilke viktige grep Ford tar for å nå sitt mål om at alle selskapets fabrikker, distribusjon og leverandører er karbonnøytrale innen 2035.

Tidligere i år publiserte også Ford sin første menneskerettighetsrapport. Denne, som er en integrert del av deres bærekraftrapport, setter søkelys på menneskerettigheter, råvarer og hvordan produktene blir produsert.

All elektrisitet som sendes til Fords produksjonsanlegg i Europa er allerede 100 % fornybar. Den planlagte produksjonen av elektriske biler i Køln i Tyskland er nå forventet å bli på 1,2 millioner biler over en 6-års periode. Med en total produktinvestering på 2 milliarder dollar skal dette bidra til å levere enda flere helelektriske biler til kunder i hele Europa.

Fords Blue Oval Charging Network har allerede mer enn 300 000 ladepunkter i hele Europa. I løpet av 2023 vil ansatte få tilgang til mer enn 1000 nye ladestasjoner ved Fords europeiske fabrikker og kontorfasiliteter. Ford deltar også i RouteZero, et globalt samarbeid hvor det jobbes for at alle nye biler globalt skal være nullutslippsvarianter innen 2040.

For å sikre bedre bærekraft i leverandørkjeden, annonserte også Ford nylig at de hadde blitt med i to sentrale leverandørkjedesamarbeid. Disse har som mål å sette nye industristandarder for datadeling mellom samarbeidspartnere og bærekraftvurdering av produksjonssteder.

Fords veldedige fondsavsetning, Ford Fund, ga også mer enn 74,4 millioner dollar til veldedige prosjekter i hele verden i 2021.

Emner


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) er et globalt selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA som forplikter seg til å skape en bedre verden, hvor alle kan forflytte seg som de vil og følge sine drømmer. Selskapets Ford+ plan for vekst og verdiskapning, kombinerer eksisterende ressurser, nye muligheter og en «always-on» relasjon med kundene som vil berike deres opplevelser og øke kundelojaliteten. Ford utvikler, produserer, markedsfører og har service på sine tilkoblede, og i økende grad elektrifiserte, personbiler og nyttekjøretøy: Fords lastebiler, nyttekjøretøy, personbiler og Lincolns luksusbiler. Selskapet har som mål å ha en ledende rolle innen elektrifisering, tilkoblede tjenester og mobilitetsløsninger, inkludert selvkjørende biler og finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. Ford har cirka 183.000 ansatte over hele verden. For mer informasjon om Ford, deres produkter og Ford Motor Credit Company, vennligst se www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50 markeder og har ca. 41.000 ansatte ved sine heleide anlegg og konsoliderte fellesforetak. De har rundt 55.000 ansatte når ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 14 produksjonsenheter (hvorav 10 er heleide anlegg og 4 er ukonsoliderte fellesforetak). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C. Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk ambassadør i Washington.

Kontakter

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no