Gå videre til innhold
Fords bærekraft- og menneskerettighetsrapport: Fokuserer på overgangen til en helelektrisk fremtid

Pressemelding -

Fords bærekraft- og menneskerettighetsrapport: Fokuserer på overgangen til en helelektrisk fremtid

Innen 2030 skal halvparten av Fords årlige salgsvolum være helelektriske biler. For 23. år på rad har selskapet nå publisert sin bærekraftrapport. For første gang kommer også en rapport hvor de setter søkelys på menneskerettigheter, råvarer og hvordan produktene blir produsert.

I rapporten «2022 Integrated Sustainability and Financial Report» er fokuset på selskapets overgang til å lede den elektriske revolusjonen, inkludert planen om å øke produksjonen til mer enn 2 millioner helelektriske biler innen 2026. Innen utgangen av 2030 skal også halvparten av Fords salgsvolum være helelektrisk.

- Det viktigste målet på vår suksess er om vi greier å etterlate verden som et bedre sted å være for den neste generasjonen. Hvert år minner rapporten meg om hvor viktig disse verdiene er for oss, og vår sterke drivkraft om å gjøre en forskjell på det som virkelig betyr noe. Det er like viktig nå som når vi for 23 år siden, som den første i bilindustrien, utga en slik rapport for første gang, sier styreformann i Ford Motor Company, Bill Ford.

Ford har forpliktet seg til å være karbonnøytrale ikke senere enn 2050. Den nye rapporten har også detaljert informasjon om Fords fremgang i forhold til å nå målet. I fjor oppnådde selskapet å redusere sine klimagassutslipp fra produksjonen med hele 35 % fra 2017.

Gir for første gang ut en menneskerettighetsrapport

Det helelektriske skiftet er helt avgjørende for at Ford skal nå sine bærekraftmål. Samtidig er det også mange utfordringer knyttet til denne overgangen som innkjøp av råvarer, resirkulering av batterier og mange menneskerettighetsspørsmål. Ford gir derfor i år, også som den første i amerikansk bilindustri, ut en menneskerettighetsrapport.

– Menneskerettighetsrapporten vil nøye gjennomgå hvor våre råmaterialer blir hentet fra, hvor vi har produksjon og hvordan våre arbeidstakeres vilkår er. Jeg er stolt over fremgangen vi har hatt de to siste tiårene, og ser frem til fortsatt fremgang, sier Bill Ford.

Store investeringer for en bærekraftig og etisk fremtid

For å konkurrere og vinne i en ny fremtid - med tilkoblede og helelektriske biler - planlegger Ford å investere mer enn 50 milliarder dollar globalt, fra 2022 til utgangen av 2026, for å utvikle både helelektriske biler og batterier til dem. Ford vil gjøre dette fra noen av de mest avanserte og effektive bilfabrikkene i verden. Det vil skape tusenvis av nye arbeidsplasser og samtidig bygge en bærekraftig og etisk leverandørkjede.

I rapporten blir det også forklart hvordan Ford+ skal sørge for en vekst og verdiskapning som er tuftet på selskapets grunnleggende styrker for å øke produksjonen av helelektriske biler, utnytte den tilkoblede teknologien og gjøre bilene lettere tilgjengelig og tryggere å kjøre enn noen gang før.

Her er noen høydepunkter fra rapporten:

  • Ford sluttet seg til RouteZero. Dette er et globalt samarbeid for å redusere global oppvarming ved å jobbe for at alle nye biler globalt skal være nullutslippsvarianter innen 2040, og ikke senere enn 2035 i de ledende bilmarkedene.
  • Selskapet introduserte et rammeverk for bærekraftige investeringer for veiledning i sosial- og miljøprosjekter. Dette har banet vei for Fords grønne obligasjon som samlet inn 2,5 milliarder dollar. Dette skal hjelpe til å finansiere selskapets nye portefølje av helelektriske biler.
  • Ford og SK Innovation kunngjorde en plan om en fellesinvestering på 11,4 milliarder dollar i Blue Oval City og 3 Blue Oval SK joint venture-batterianlegg i Kentucky og Tennessee. Disse megafabrikkene vil skape nesten 11000 nye arbeidsplasser og bidra til å skape et bærekraftig produksjonsøkosystem. Ford investerer mer enn 525 millioner dollar over den neste 5-års perioden til faglig utvikling og opplæring av teknisk ansatte som skal utføre service på helelektriske og tilkoblede biler.
  • Ford samarbeider med Redwood Materials, et ledende firma for batterimaterialer for å gjøre helelektriske biler mer bærekraftige og rimelige. De skal jobbe både med å se på resirkulering av batterier og øke gjenvinningen av litium-ion batterier. Ford planlegger også å åpne et nytt globalt batterisenter, Ford Ion Park, i Michigan, USA for både utvikling, produksjon og testing av litium-ion battericeller, og de skal også se på solid-state batterier (faststoffbatterier.)
  • Selskapet har sluttet seg til det amerikanske energidepartementets «Better Climate Challenge» for å minimum halvere klimagassutslippene fra sine fabrikker og lokaliteter innen 2030. Dette er i overensstemmelse med Fords lovnad om at strømmen til deres fabrikker skal være 100 % karbonfri innen 2035.
  • Ford har redusert sitt årlige vannforbruk med mer enn 78 % siden 2000.
  • Selskapet har satt seg nye mål for mangfold, likestilling og inkludering (DEI) for å øke mangfoldet, ulikhetene og bredden i toppledelsen, og vil følge dette opp kvartalsvis – for å bygge en organisasjon for fremtiden.
  • Ford og Ford Fund ga mer enn 74,4 millioner dollar til veldedige prosjekter i hele verden i 2021. De donerte også 120 millioner ansiktsmasker til de som trengte det mest i kampen mot Covid-19 i USA. Blant andre initiativer de tok var åpning av et vaksinesenter i Romania og mat og førstehjelpsutstyr til tusenvis av familier i Sør-Amerika.

Både driftsresultater og andre beregninger fra 2021 viser at Ford+ planen for vekst og verdiskapning fungerer. Fords inntekter, nettoinntekt og justert inntjening før renter og skatt har alle blitt forbedret år for år. Dette har skjedd til tross for en omfattende mangel på halvledere i industrien globalt, andre utfordringer i forsyningskjeden og de pågående resultatene av COVID-19 pandemien. Selskapet gjør enorme fremskritt både når det gjelder de strategiske valgene og rent økonomisk.

Besøk sustainability.ford.com for å lese Fords “2022 Integrated Sustainability and Financial Report”.

Emner


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) er et globalt selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA som forplikter seg til å skape en bedre verden, hvor alle kan forflytte seg som de vil og følge sine drømmer. Selskapets Ford+ plan for vekst og verdiskapning, kombinerer eksisterende ressurser, nye muligheter og en «always-on» relasjon med kundene som vil berike deres opplevelser og øke kundelojaliteten. Ford utvikler, produserer, markedsfører og har service på sine tilkoblede, og i økende grad elektrifiserte, personbiler og nyttekjøretøy: Fords lastebiler, nyttekjøretøy, personbiler og Lincolns luksusbiler. Selskapet har som mål å ha en ledende rolle innen elektrifisering, tilkoblede tjenester og mobilitetsløsninger, inkludert selvkjørende biler og finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. Ford har cirka 183.000 ansatte over hele verden. For mer informasjon om Ford, deres produkter og Ford Motor Credit Company, vennligst se www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50 markeder og har ca. 41.000 ansatte ved sine heleide anlegg og konsoliderte fellesforetak. De har rundt 55.000 ansatte når ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 14 produksjonsenheter (hvorav 10 er heleide anlegg og 4 er ukonsoliderte fellesforetak). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C. Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk ambassadør i Washington.

Kontakter

Anne Sønsteby

Anne Sønsteby

Pressekontakt Informasjonsdirektør Ford Motor Norge +47 - 905 10 518

Relatert innhold

Velkommen til Ford Motor Norge AS!

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester.

Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester.

Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Les mer på www.ford.no